Psałterz puławski - transkrypcja IJP PAN » 5 Księga Mojżeszowa 32:25