Uwspółcześniona Biblia Gdańska » Księga Izajasza 58:5