Uwspółcześniona Biblia Gdańska » 1 Księga Mojżeszowa 2:11