Uwspółcześniona Biblia Gdańska » 1 Księga Samuela 8:10