Przekład toruński Nowego Przymierza » Ewangelia Marka 3:32