Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » 2 Księga Królewska 6:11