Przekład Mariawitów - Nowy Testament » Ewangelia Łukasza 16:31