Uwspółcześniona Biblia Gdańska » Księga Izajasza 29:8