Przekład Mariawitów - Nowy Testament » List do Kolosan 3:23