Uwspółcześniona Biblia Gdańska » 2 Księga Mojżeszowa 6:18