Przekład toruński Nowego Przymierza » List Jakuba 2:25