Przekład toruński Nowego Przymierza » List do Rzymian 13:3