Przekład Mariawitów - Nowy Testament » List do Rzymian 3:22