Przekład toruński Nowego Przymierza » Ewangelia Jana 20:27