Uwspółcześniona Biblia Gdańska » 2 Księga Samuela 19:37