Uwspółcześniona Biblia Gdańska » Księga Izajasza 12:6