Uwspółcześniona Biblia Gdańska » List do Rzymian 4:3