Przekład toruński Nowego Przymierza » Ewangelia Mateusza 14:1