« 1Moj 29:17  29:18 1Moj 29:19 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPKtorąż to Jakob miłował, otpowiedział jest: „Będęć służyć prze dziewkę twą Rachel młodszą siedm lat”.
2.WUJEK.1923Którą miłując Jakób, rzekł: Będęć służył za Rachelę, córkę twoję młodszą, siedm lat.
3.GDAŃSKA.1881Miłował tedy Jakób Rachelę, i rzekł: Będęć służył siedem lat za Rachelę, córkę twoję młodszą.
4.GDAŃSKA.2017Jakub kochał Rachelę i powiedział: Będę ci służył siedem lat za twoją młodszą córkę Rachelę.
5.NEUFELD.1863I pokochał Jakob Rachelę, i rzekł: będę ci służył siedm lat o Rachel córkę twoją młodszą.
6.CYLKOWI pokochał Jakób Rachelę, i rzekł: "Będę ci służył siedm lat o Rachelę, córkę twoję młodszą."
7.KRUSZYŃSKIJakób pokochał Rachelę i rzekł: "Będę ci służył siedm lat za Rachelę, twoją córkę młodszą"
8.MIESESJakób umiłował Rachelę i rzekł: „Będę siedem lat ci służył za Rachelę, młodszą córkę twoją”.
9.SPITZER.1937Więc pokochał Jakób Rachelę i rzekł: – Będę służył tobie siedem lat o Rachelę, córkę twoją młodszą.
10.TYSIĄCL.WYD5Ponieważ Jakub pokochał Rachelę, rzekł do Labana: Będę ci służył przez siedem lat za twą młodszą córkę, Rachelę.
11.BRYTYJKAToteż Jakub pokochał Rachelę, więc rzekł: Będę ci służył siedem lat za Rachelę, twoją młodszą córkę.
12.POZNAŃSKAJakub upodobał sobie Rachelę i dlatego rzekł: - Będę ci służył przez siedem lat za Rachelę, twoją młodszą córkę.
13.WARSZ.PRASKAJakub pokochał Rachelę i dlatego powiedział: Za Rachelę, twoją młodszą córkę, gotów jestem służyć u ciebie przez siedem lat.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem Jakób pokochał Rachelę i powiedział: Będę ci służył siedem lat za twoją młodszą córkę Rachelę.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITJakub, zakochany w Racheli, zaproponował zatem: Będę ci siedem lat służył za Rachelę, twoją młodszą córkę.