« 1Moj 29:18  29:19 1Moj 29:20 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPTedy Laban otpowiedział jemu: „Lepiejci jest, iżeć ją tobie dam, niżli jinemu mężowi, przetoż ostań u mnie”.
2.WUJEK.1923Odpowiedział Laban: Lepiéjci, żeć ją tobie dam, niż inszemu mężowi, mieszkaj u mnie.
3.GDAŃSKA.1881Odpowiedział Laban: Lepiej że ją tobie dam, niźlibym ją miał dać mężowi innemu: mieszkajże ze mną.
4.GDAŃSKA.2017Laban odpowiedział: Lepiej mi ją dać tobie niż innemu mężczyźnie. Zamieszkaj ze mną.
5.NEUFELD.1863I rzekł Laban: wolę dać ją tobie, niżeli mam ją dać innemu mężowi, zostań się przy mnie.
6.CYLKOWI rzekł Laban: "Lepiej, że dam ją tobie, niżbym miał oddać ją mężowi innemu; pozostań u mnie."
7.KRUSZYŃSKIA Laban odpowiedział: "Lepiej że ją tobie dam, aniżeli jakiemu innemu mężczyźnie; pozostań u mnie".
8.MIESESA Laban rzekł: „Wolę dać ją tobie, aniżeli dać ją mężowi innemu; pozostań u mnie”.
9.SPITZER.1937Tedy rzekł Laban: – Lepiej dam ją tobie, niżbym dał ją mężowi innemu. Pozostań u mnie.
10.TYSIĄCL.WYD5Laban powiedział: Wolę dać ją tobie niż komu innemu. Pozostań więc u mnie.
11.BRYTYJKALaban odpowiedział: Wolę ją dać tobie, niż dać ją innemu mężowi. Pozostań u mnie!
12.POZNAŃSKANa to Laban odpowiedział: - Lepiej, że wydam ją za ciebie, niż gdybym miał ją wydać za obcego mężczyznę. Mieszkaj [więc] ze mną!
13.WARSZ.PRASKANa to odpowiedział Laban: Wolę oddać ją tobie zamiast komu innemu. Zostań więc u mnie.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A Laban powiedział: Lepiej gdy ci ją dam, niż miałbym ją oddać innemu mężowi; zostań u mnie.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITLaban na to przystał: Dobrze - powiedział - lepiej mi dać ją tobie niż innemu mężczyźnie. Pozostań u mnie!