« 1Moj 29:1  29:2 1Moj 29:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPi urział studnicę na polu a trzy sta❬da❭ owiec stojąc około jej, bo z tej studnicej napawany, i zakładowana ta studnica kamieniem.
2.WUJEK.1923I ujrzał studnią na polu, troje téż stada owiec, leżące przy niéj; bo z niéj napawano bydło, a wierzch jéj wielkim kamieniem zawierano.
3.GDAŃSKA.1881I ujrzał studnią na polu, i trzy stada owiec leżących przy niej; bo z onej studni napawano stada, a kamień wielki był na wierzchu onej studni.
4.GDAŃSKA.2017I spojrzał, a oto w polu studnia i trzy stada owiec leżących przy niej. Z tej studni pojono bowiem stada, a wielki kamień przykrywał wierzch tej studni.
5.NEUFELD.1863I spostrzegł, a otóż studnia w polu, a tam były trzy stada owiec rozłożone przy niéj, bo z téj studni zwykło się poić stada, a kamień wielki był nad otworem studni.
6.CYLKOWI spojrzał, a oto studnia na polu, a tam trzy stada owiec rozłożone przy niej, bo ze studni tej zwykle pojono stada; a kamień był ogromny nad otworem studni.
7.KRUSZYŃSKIPatrzał, a oto studnia na polu i trzy stada owiec leżą około niej, gdyż z tej studni pojono stada, lecz wielki kamień przykrywa otwór studni.
8.MIESESWtem ujrzał, iż oto studnia w polu i tam oto przy niej rozłożone trzy stada owiec, albowiem ze studni tej pojono te stada, a kamień ogromny na wierzchu tej studni.
9.SPITZER.1937I spojrzał, a oto studnia na polu, i oto tam trzy stada owiec, wylegujące koło niej, gdyż ze studni tej pojono stada; ale kamień ogromny był nad otworem studni.
10.TYSIĄCL.WYD5Tam ujrzał studnię w polu i trzy stada owiec wylegujących się wokół niej; z tej bowiem studni pojono stada. Wielki zaś kamień przykrywał jej otwór.
11.BRYTYJKAA gdy się rozejrzał, zobaczył w polu studnię, a przy niej leżące trzy stada owiec, gdyż ze studni tej pojono stada; a wielki kamień przykrywał otwór tej studni.
12.POZNAŃSKAUjrzał tam studnię na polu; przy niej rozłożyły się trzy stada owiec, gdyż przy tej studni pojono stada. Wielki kamień zakrywał otwór studni.
13.WARSZ.PRASKAPewnego dnia zobaczył w polu studnię, a w pobliżu niej trzy stada owiec. Ze studni czerpano wodę dla stad. Studnia była nakryta wielkim kamieniem.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I spojrzał, a oto na polu studnia oraz rozłożone przy niej trzy stada owiec; bowiem z tej studni zwykle pojono stada. Zaś nad otworem studni był ogromny kamień.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITTam zobaczył w polu studnię, a przy niej trzy stada owiec. Z tej studni pojono stada. Jej otwór przykryty był wielkim kamieniem.