« 1Moj 29:23  29:24 1Moj 29:25 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJP❬...❭ dziewkę starszą, jejże to jimię Zelfa. Ku niejże to kiedy był Jakob podług obyczaja w[y]szedł, z jutra [a] uźrzał, iże to jest była starsza dziewka s nim,
2.WUJEK.1923Dawszy sługę córce imieniem Zelphę. Do któréj według obyczaju wszedłszy Jakób, gdy było rano ujrzał Lią:
3.GDAŃSKA.1881Dał też Laban i Zelfę, dziewkę swoję, Lii, córce swej, za służebnicę.
4.GDAŃSKA.2017Laban dał też swoją służącą Zilpę swej córce Lei za służącą.
5.NEUFELD.1863I dał jéj Laban Zylpah służebnicę swoją, dla Leah córki swojéj za służebnicę.
6.CYLKOWA dał jej Laban Zylpę, służebnicę swoję, - Lei córce swej, za służebnicę.
7.KRUSZYŃSKII dał jej Laban służącą swoją Zilpę, aby była służącą Liji, córki jego.
8.MIESESLaban dał jej, córce swojej Lei, – służebnicę swoją Zylpę, jako służebnicę.
9.SPITZER.1937A dał jej Laban Zylpę, służebnicę swoją, Lei, córce swej, na służebnicę.
10.TYSIĄCL.WYD5Dał też Laban tej swojej córce niewolnicę Zilpę.
11.BRYTYJKALaban dał też córce swojej Lei jako służącą Zylpę, służącą swoją.
12.POZNAŃSKA(Laban dał jej swoją służebnicę Zilpę jako służebnicę dla swej córki, dla Lei).
13.WARSZ.PRASKASwojej córce Lei dał Laban za służącą niewolnicę Zilpę.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Laban dał także swą służebnicę Zylpę, za służebnicę swojej córce Lei.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITLaban dał również Lei swoją służącą Zilpę, aby odtąd jej służyła.