« 1Moj 29:24  29:25 1Moj 29:26 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPi rzekł jest ku ćciu swemu: „Cso jest to, csoż jeś uczynił? A wszako jeśm tobie za Rachel służył? Przecz jeś mi w nocy położył starszą?
2.WUJEK.1923I rzekł do świekra swego: Cóż jest, coś chciał uczynić? Izalim nie za Rachelę tobie służył? Czemuś mię oszukał?
3.GDAŃSKA.1881A gdy było rano, poznał Jakób, że to Lija, i rzekł do Labana: Cóżeś mi to uczynił? Izalim ja nie za Rachelę tobie służył? czemużeś mię tedy oszukał?
4.GDAŃSKA.2017Rano okazało się, że to była Lea. Powiedział więc do Labana: Cóż mi zrobiłeś? Czy nie za Rachelę ci służyłem? Dlaczego mnie oszukałeś?
5.NEUFELD.1863I stało się z rana, a otóż to była Leah! i rzekł do Labana: cóżeś mi to uczynił? wszakże o Rachel służyłem ci! i dla czegóż mnie podszedłeś?
6.CYLKOWI okazało się z rana, a oto była - Lea! I rzekł do Labana: "Cóżeś mi to uczynił? Alboż nie o Rachelę służyłem tobie, - i dla czegoż mnie oszukałeś?"
7.KRUSZYŃSKINadszedł ranek, a oto okazało się, że to Lija. Rzekł tedy do Labana: "Cóżeś mi ty uczynił? Czyż to nie za Rachelę odsługiwałem ci się? Dlaczegoś mnie oszukał?"
8.MIESESAle nazajutrz: a to oto Lea; więc on rzekł do Labana: „Cóżto uczyniłeś mi, czyż nie służyłem tobie za Rachelę? Dlaczego oszukałeś mnie?”
9.SPITZER.1937I stało się zrana, że oto była Lea. Więc rzekł do Labana: – Cóż to uczyniłeś mi? Czyż nie o Rachelę służyłem tobie, więc dlaczego oszukałeś mnie?
10.TYSIĄCL.WYD5Rano Jakub zobaczył, że ma przed sobą Leę. Rzekł więc do Labana: Cóż mi uczyniłeś? Czyż nie za Rachelę ci służyłem? Czemu mnie oszukałeś?
11.BRYTYJKANazajutrz rano okazało się, że była to Lea. Wtedy rzekł do Labana: Cóżeś mi to uczynił? Czy nie za Rachelę ci służyłem? Dlaczego oszukałeś mnie?
12.POZNAŃSKARano okazało się, że to była Lea. [Jakub] rzekł więc do Labana: - Cóżeś mi to uczynił? Czyż to nie za Rachelę ci służyłem? Dlaczegoś mnie oszukał?
13.WARSZ.PRASKAObudziwszy się rano, Jakub zauważył, że oto ma obok siebie Leę. I powiedział do Labana: A cóż ty mi uczyniłeś? Czyż nie Rachelę wysłużyłem sobie u ciebie? Dlaczego mnie oszukałeś?
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A z rana okazało się, że to była Lea, więc Jakób powiedział do Labana: Co mi to uczyniłeś? Czyż nie służyłem ci za Rachelę, więc dlaczego mnie oszukałeś?
15.EIB.BIBLIA.2016.LITZ nastaniem poranka Jakub zauważył, że miał przy sobie Leę! Co ty mi zrobiłeś? - zapytał Labana. - Czy nie służyłem ci za Rachelę? Dlaczego mnie oszukałeś?