« 1Moj 29:25  29:26 1Moj 29:27 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPOtpowiedział Laban: „Nie u nas tego wobyczaja, bychom młodszą pirwej wydali za mąż.
2.WUJEK.1923Odpowiedział Laban: Nie jest to w zwyczaju u nas, abyśmy pierwéj młodsze za mąż wydawali.
3.GDAŃSKA.1881I odpowiedział Laban: Nie jest to w zwyczaju u nas, aby miano wydawać za mąż młodszą przed starszą.
4.GDAŃSKA.2017Laban odpowiedział: Nie ma u nas zwyczaju, aby młodszą wydawać za mąż przed starszą.
5.NEUFELD.1863I rzekł Laban: tak nie zwykło się czynić w miejscu naszém, aby wydać młodszą przed starszą.
6.CYLKOWI rzekł Laban: "Nie zwykło się tak czynić w miejscu naszém, aby wydawać młodszą przed starszą.
7.KRUSZYŃSKILaban odpowiedział: "Nie postępuje się tak na naszem miejscu, aby dawać młodszą, zamiast starszej.
8.MIESESNato rzekł Laban: „Tak nie czyni się w miejscowości naszej: wydawać młodszą przede starszą.
9.SPITZER.1937Ale rzekł Laban: – Nie dzieje się tak w miejscowości naszej, żeby wydawać młodszą przed starszą.
10.TYSIĄCL.WYD5Laban odpowiedział: Nie ma tu u nas zwyczaju wydawania za mąż [córki] młodszej przed starszą.
11.BRYTYJKAOdpowiedział Laban: Nie jest to u nas w zwyczaju, żeby wydawać za mąż młodszą przed starszą.
12.POZNAŃSKALaban odrzekł: - Nie ma u nas zwyczaju wydawać za mąż młodszą [córkę] przed starszą.
13.WARSZ.PRASKAA Laban odpowiedział: Nie ma tu u nas takiego zwyczaju, żeby młodszą córkę wydawać za mąż przed starszą.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś Laban powiedział: Nie zwykło się tak robić w naszym miejscu, by wydawać młodszą przed starszą.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITNie ma u nas w zwyczaju wydawać młodszą córkę przed córką pierworodną - odpowiedział Laban. -