« 1Moj 29:27  29:28 1Moj 29:29 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPA on wielmi rad przyzwolił, a gdyż tydzień minął, tedy pojmie Rachel,
2.WUJEK.1923Przestał na zdaniu: a gdy tydzień minął, pojął Rachelę za żonę:
3.GDAŃSKA.1881I uczynił tak Jakób, i wypełnił z tą tydzień; potem dał mu Laban Rachelę, córkę swoję, za żonę.
4.GDAŃSKA.2017I Jakub tak zrobił, i dopełnił jej tydzień. Potem Laban dał mu swoją córkę Rachelę za żonę.
5.NEUFELD.1863I uczynił Jakob tak, i dopełnił tydzień téj, i dał mu Rachelę córkę swoją za żonę.
6.CYLKOWI uczynił Jakób tak, i dopełnił tydzień tej; i dał mu Rachelę, córkę swoję, za żonę.
7.KRUSZYŃSKITak też uczynił Jakób, spędzając tydzień z tą; po tem oddał mu Rachelę, córkę swą za żonę.
8.MIESESJakób uczynił tak i dopełnił tygodnia tej, a on dał mu córkę swą Rachelę, – jemu za żonę.
9.SPITZER.1937Więc uczynił Jakób tak i przetrzymał tydzień z tą, tedy dał mu Rachelę, córkę swą, jemu za żonę.
10.TYSIĄCL.WYD5I Jakub tak zrobił: był przez tydzień z Leą. Potem Laban dał mu córkę swą, Rachelę, za żonę.
11.BRYTYJKAJakub postąpił tak i spędził cały tydzień weselny. Potem Laban dał mu za żonę córkę swoją Rachelę.
12.POZNAŃSKAJakub przystał na to. Żył więc z Leą przez tydzień, a wtedy [Laban] dał mu za żonę swą córkę Rachelę.
13.WARSZ.PRASKAJakub zgodził się na to. Spędził tydzień z Leą, a potem dał mu wreszcie Laban za żonę swoją córkę Rachelę,
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc Jakób tak uczynił oraz dopełnił jej tydzień; a Laban dał mu za żonę swoją córkę Rachelę.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITJakub przystał na to. Spędził z Leą tydzień, a potem Laban dał mu za żonę swoją córkę Rachelę.