« 1Moj 29:2  29:3 1Moj 29:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPA mieli są obyczaj oni to pastuchowie, gdyż się wszytki owce seszły, tedy kamień odwalili i napawali owce, a napojiwszy lepak zasię założyli onym to kamieniem.
2.WUJEK.1923A był obyczaj, iż gdy się wszystkie owce zeszły, tedy odwalali kamień: a napoiwszy stada, zasię na wierzch studnie kładli.
3.GDAŃSKA.1881Albowiem schodziły się tam wszystkie stada, i odwalono kamień z wierzchu studni, a napawano stada; potem zaś kładziono kamień na wierzch studni na miejsce jego.
4.GDAŃSKA.2017A gdy schodziły się wszystkie stada, odsuwano kamień z wierzchu studni i pojono owce. Potem znów zasuwano kamień na wierzch studni na jego miejsce.
5.NEUFELD.1863A gdy wszystkie trzody tam zebrane były, staczano kamień z po nad otworu studni i napajano owce, i składano napowrót kamień nad otwór studni na jego miejsce.
6.CYLKOWA gdy zgromadzone tam były wszystkie stada, stoczyli kamień z nad otworu studni, i napoili trzody, i złożyli napowrót kamień nad otwór studni, na miejsce swoje.
7.KRUSZYŃSKII zgromadzono tam wszystkie stada, odwalono kamień z otworu studni, a napoiwszy stada, położono z powrotem kamień na otworze studni, na swojem miejscu.
8.MIESESGdy tam wszystkie stada były zgromadzone, staczali kamień ten z wierzchu studni, poili owce i przywracali kamień ten na swoje miejsce, na wierzch studni tej.
9.SPITZER.1937A gdy zgromadzono tam wszystkie stada, tedy stoczyli kamień znad otworu studni i poili trzody i zwrócili kamień nad otwór studni na miejsce jego.
10.TYSIĄCL.WYD5Toteż gromadzono tu wszystkie stada i wtedy dopiero odsuwano kamień znad otworu studni, a po napojeniu owiec przesuwano go znów na dawne miejsce nad otwór studni.
11.BRYTYJKAGdy zebrały się tam wszystkie stada, odsuwali kamień znad otworu studni i poili trzody. Potem znowu wtaczali kamień na swoje miejsce nad otwór studni.
12.POZNAŃSKAKiedy zaś zebrały się tam wszystkie stada, wtedy odsuwano ów kamień z otworu studni i pojono owce. Potem znowu przesuwano kamień na dawne miejsce nad otworem studni.
13.WARSZ.PRASKAPrzypędzano do niej zwierzęta, podnoszono kamień i je pojono. Potem znów kładziono kamień na miejsce i tak zakrywano studnię.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A gdy były tam zgromadzone wszystkie stada, znad otworu studni staczano kamień, pojono trzody oraz powtórnie kładziono kamień na swoje miejsce, nad otwór studni.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITKamień zaś odsuwano, gdy zeszły się wszystkie stada. Wtedy je pojono, po czym kamień wracał na swoje miejsce, to jest na otwór studni.