« 1Moj 29:30  29:31 1Moj 29:32 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPA widząc Bog, iże nienawidział starszej, jejże to jimię Lija, otworzył [Bog] jej żywot, a siostrę jej przezdziatkinią ostawi.
2.WUJEK.1923A widząc Pan, iż nie dbał o Lią, otworzył żywot jéj, a siostra niepłodną została.
3.GDAŃSKA.1881A widząc Pan, że nienawidził Liję, otworzył żywot jej; a Rachel niepłodna była.
4.GDAŃSKA.2017A gdy PAN widział, że Lea była znienawidzona, otworzył jej łono. Rachela zaś była bezpłodna.
5.NEUFELD.1863I widział Wiekuisty, że nienawidzoną była Leah, i otworzył jéj łono macierzyńskie, a Rachel była niepłodną.
6.CYLKOWA widząc Wiekuisty, że nienawidzona Lea, otworzył łono jej; Rachel zaś była niepłodną.
7.KRUSZYŃSKII widział Bóg, że Lija jest znienawidzona i uczynił ją płodną, a Rachelę bezpłodną.
8.MIESESWiekuisty widział, iż Lea nielubiana, więc otworzył żywot jej, Rachela zaś była bezdzietna.
9.SPITZER.1937A widział Wiekuisty, że znienawidzona Lea, więc otworzył łono jej, Rachela zaś była niepłodna.
10.TYSIĄCL.WYD5Gdy Pan widział, że Lea została odsunięta, otworzył jej łono; Rachela zaś była niepłodna.
11.BRYTYJKAA Pan widząc, że Lea była w niełasce, uczynił płodnym łono jej, Rachela zaś była niepłodną.
12.POZNAŃSKAKiedy Jahwe zobaczył, że Lea została odsunięta, otworzył jej łono, Rachela natomiast pozostała niepłodna.
13.WARSZ.PRASKAKiedy Lea została odrzucona, Jahwe wejrzał na nią i otworzył jej łono, tymczasem Rachel okazała się bezpłodna.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś WIEKUISTY widząc, że Lea jest w niełasce, otworzył jej łono; a Rachela była niepłodną.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITPAN jednak zauważył, że Lea jest odrzucona. Dlatego uczynił ją płodną. Rachela zaś była niepłodna.