« 1Moj 29:33  29:34 1Moj 29:35 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I poczęła trzeci raz i urodziła innego syna i rzekła: I tą razą przyłączy się ku mnie małżonek mój, gdyżem mu trzech synów urodziła: i dlatego nazwała imię jego Lewi.
2.GDAŃSKA.1881Potem jeszcze poczęła, i porodziła syna, i rzekła: I tym razem przyłączy się mąż mój do mnie, bom mu urodziła trzech synów; przetoż nazwała imię jego Lewi.
3.GDAŃSKA.2017Potem znów poczęła i urodziła syna, i powiedziała: Tym razem mój mąż przywiąże się do mnie, bo urodziłam mu trzech synów. Dlatego nadała mu imię Lewi.
4.NEUFELD.1863I poczęła znowu i porodziła syna i rzekła: oto, tą razą przywiąże się mąż mój do mnie, bo mu porodziłam trzech synów, dla tego nazwano imię jego Lewi.
5.CYLKOWI poczęła znowu, i urodziła syna, i rzekła: "Oto tym razem przylgnie mąż mój do mnie, gdyż urodziłam mu trzech synów;" przeto nazwano imię jego Lewi.
6.KRUSZYŃSKIPoczęła jeszcze i porodziła syna, mówiąc: "Tym razem mąż mój przywiąże się do mnie, bom mu urodziła trzech synów". Dlatego dała mu imię Lewi.
7.MIESESOna znowu poczęła, urodziła syna i rzekła: „Teraz tym razem mąż mój przyłączy się [jillawē] do mnie, albowiem urodziłam mu trzech synów”; – dlatego nazwano go Lewi.
8.SPITZER.1937I poczęła znów i urodziła syna i rzekła: – Tym razem przywiąże się mąż mój do mnie, gdyż urodziłam trzech synów, dlatego nazwano imię jego Lewi.
9.TYSIĄCL.WYD5Potem znów poczęła i urodziła syna, i rzekła: Już teraz mąż mój przywiąże się do mnie, bo urodziłam mu trzech synów; dlatego dała mu imię Lewi.
10.BRYTYJKAPotem poczęła znowu i urodziła syna, i rzekła: Teraz wreszcie mąż mój przywiąże się do mnie, bo urodziłam mu trzech synów. Dlatego nazwała go Lewi.
11.POZNAŃSKAPotem jeszcze raz poczęła i urodziła syna, mówiąc: "Tym razem mój mąż przywiąże się już do mnie, gdyż urodziłam mu trzech synów". Dlatego też nadała mu imię Lewi.
12.WARSZ.PRASKAA potem po raz trzeci stała się brzemienna. I znów urodziła syna. I tak powiedziała: Teraz już na pewno mój mąż przywiąże się do mnie, bo przecież urodziłam mu aż trzech synów. I nazwała tego syna Lewi.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I znowu poczęła, i urodziła syna, i powiedziała: Oto tym razem przylgnie do mnie mój mąż, gdyż urodziłam mu trzech synów; dlatego nazwano jego imię Lewi.
14.EIB.BIBLIA.2016.LITWkrótce znów zaszła w ciążę i znów urodziła syna. Tym razem - oznajmiła - mój mąż przylgnie już do mnie! Dałam mu trzech synów! Dlatego nazwała go Lewi.