« 1Moj 29:3  29:4 1Moj 29:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPTedy Jakob rzecze ku pastucham: „Bracia, odkąd jeście?” Tedy oni otpowiedzieli, że z Aram.
2.WUJEK.1923I rzekł do pasterzów: Bracia, zkądeście? którzy odpowiedzieli: Z Haran.
3.GDAŃSKA.1881Tedy rzekł do nich Jakób: Bracia moi, skądeście? i odpowiedzieli: Z Haranu jesteśmy.
4.GDAŃSKA.2017Jakub zapytał ich: Moi bracia, skąd jesteście? I odpowiedzieli: Jesteśmy z Charanu.
5.NEUFELD.1863I rzekł do nich Jakob: bracia moi, zkąd jesteście? i rzekli: z Charanu jesteśmy.
6.CYLKOWI rzekł do nich Jakób: "Bracia moi, zkąd wy?" I odpowiedzieli: "Z Charanu jesteśmy."
7.KRUSZYŃSKIRzekł Jakób do nich: "Moi bracia, skąd jesteście?" Ci odpowiedzieli: "Myśmy z Haranu".
8.MIESESI Jakób rzekł do nich: „Bracia moi, skąd jesteście?”, a oni rzekli: „Jesteśmy z Charanu”.
9.SPITZER.1937Tedy rzekł do nich Jakób: – Bracia moi, skąd wy? A odrzekli: – Z Charanu jesteśmy.
10.TYSIĄCL.WYD5Jakub rzekł do czekających tam pasterzy: Bracia moi, skąd jesteście? Odpowiedzieli mu: Jesteśmy z Charanu.
11.BRYTYJKAI zapytał ich Jakub: Bracia moi, skąd jesteście? A oni odpowiedzieli: Jesteśmy z Haranu.
12.POZNAŃSKAJakub zapytał ich: - Bracia, skąd wy jesteście? Oni odpowiedzieli: - Jesteśmy z Charanu.
13.WARSZ.PRASKAJakub [przyszedłszy do tej studni] zapytał znajdujących się tam ludzi: Moi bracia, skąd jesteście? A oni odpowiedzieli: Z Charanu.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc Jakób do nich powiedział: Moi bracia, skąd wy jesteście? Zatem odpowiedzieli: Jesteśmy z Haranu.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITSkąd jesteście, bracia? - zapytał Jakub pasterzy. Jesteśmy z Charanu - przedstawili się.