« 1Moj 29:4  29:5 1Moj 29:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPI opyta jich, znaliliby Labana syna Nachorowa. otpowiedzieli: „Znamy”.
2.WUJEK.1923Których pytając, rzekł: Znacieli Labana, syna Nachorowego? odpowiedzieli: Znamy.
3.GDAŃSKA.1881I rzekł do nich Jakób: A znacie Labana, syna Nachorowego? odpowiedzieli: Znamy.
4.GDAŃSKA.2017Zapytał ich: Czy znacie Labana, syna Nachora? Odpowiedzieli: Znamy.
5.NEUFELD.1863I rzekł do nich: czy znacie Labana, syna Nachora? i rzekli: znamy.
6.CYLKOWI rzekł do nich: "Czy znacie Labana, syna Nachora?" I odpowiedzieli: "Znamy."
7.KRUSZYŃSKIRzekł tedy do nich: "Czy znacie Labana, syna Nachora?" Ci odpowiedzieli: "Znamy".
8.MIESESOn zaś rzekł do nich: „Czy znacie Labana, syna Nachora?”, a oni odrzekli: „Znamy”.
9.SPITZER.1937Więc rzekł do nich: – Czy znacie Labana, syna Nachora? A odrzekli: – Znamy!
10.TYSIĄCL.WYD5On zaś pytał ich: Czy znacie Labana, syna Nachora? Oni na to: Znamy.
11.BRYTYJKARzekł tedy do nich: Czy znacie Labana, syna Nachora? Odpowiedzieli: Znamy.
12.POZNAŃSKAPytał ich więc: - Znacie może Labana, syna Nachora? Odrzekli: - Znamy!
13.WARSZ.PRASKAPowiedział do nich: Czy znacie Labana, syna Nachora? A oni odpowiedzieli: Tak, znamy go.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nadto do nich powiedział: Czy znacie Labana, syna Nachora? Więc odpowiedzieli: Znamy.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITA czy znacie Labana, syna Nachora? Oni na to: Znamy.