« 1Moj 29:5  29:6 1Moj 29:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPI rzecze Jakob: „Zdrowli jest?” Tedy oni rzekli: „Dobrze się jima” i rzekli: „Otoć jidzie dziewka jego Rachel z stadem swym”.
2.WUJEK.1923Rzekł: Zdrówli? Odpowiedzieli: Zdrów: a oto Rachel, córka jego idzie z stadem swojem.
3.GDAŃSKA.1881Zatem rzekł do nich: A dobrze się ma? a oni odpowiedzieli: Dobrze; a oto, Rachel córka jego idzie z stadem.
4.GDAŃSKA.2017Potem zapytał: Czy dobrze się miewa? A oni odpowiedzieli: Dobrze. Oto właśnie jego córka Rachela nadchodzi ze stadem.
5.NEUFELD.1863I rzekł do nich: czy dobrze mu się wiedzie? i rzekli: dobrze, a otóż Rachel, córka jego przychodzi z trzodą.
6.CYLKOWI rzekł do nich: "Czy dobrze się miewa?" I odpowiedzieli: "Dobrze; a oto Rachel, córka jego, nadchodzi z trzodą!"
7.KRUSZYŃSKIRzekł do nich: "Czy jest przy zdrowiu?" Odpowiedzieli: "Jest przy zdrowiu. A oto córka jego, Rachela, nadchodzi ze stadem".
8.MIESESI on rzekł do nich: „Czy miewa się dobrze”, a oni odpowiedzieli: „Dobrze”; oto córka jego Rachela [Rachel] nadchodzi z owcami”.
9.SPITZER.1937I rzekł do nich: – Czy pomyślnie mu się wiedzie? A odrzekli: – Pomyślnie, a oto Rachela, córka jego, nadchodząca z trzodą.
10.TYSIĄCL.WYD5I jeszcze zapytał ich: Czy dobrze się miewa? Odpowiedzieli: Dobrze. Ale oto jego córka, Rachela, nadchodzi z trzodą.
11.BRYTYJKAPotem rzekł do nich: Czy ma się dobrze? A oni odpowiedzieli: Dobrze. Oto właśnie córka jego Rachela nadchodzi z trzodą.
12.POZNAŃSKAA on do nich dalej: - Czy dobrze się miewa? Odpowiedzieli: - Dobrze! Oto właśnie nadchodzi z owcami jego córka Rachela.
13.WARSZ.PRASKAWówczas on pytał dalej: A jak mu się powodzi? Oni odpowiedzieli: Wiedzie mu się dobrze. Ale otóż jego córka Rachel zbliża się ze swoją trzodą.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem do nich powiedział: Czy się dobrze miewa? Więc odpowiedzieli: Dobrze; oto nadchodzi z trzodą jego córka Rachela.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITJak mu się powodzi? - zadał Jakub pytanie. Dobrze - odpowiedzieli. - A właśnie jego córka, Rachela, zbliża się z owcami.