« 1Moj 29:6  29:7 1Moj 29:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPTedy rzekł Jakob: „Daleko[li] jest jeszcze do wieczora a nie jest godzina gnać stad do chlewow, ale napojić owce i gnać je lepak na pastwę”.
2.WUJEK.1923I rzekł Jakób : Jeszczeć daleko do wieczora, a jeszcze nie czas gnać stada do owczarniéj: napójcie pierwéj owce, a tak je zasię na paszą żeńcie.
3.GDAŃSKA.1881Tedy rzekł: Oto, jeszcze dosyć dnia, i nie czas zganiać stada; napójcież owce, a idźcie, popaście ich.
4.GDAŃSKA.2017Wtedy powiedział: Oto jeszcze jest jasny dzień i nie czas zganiać stada. Napójcie owce i idźcie, popaście je.
5.NEUFELD.1863I rzekł: wszakże jeszcze dnia długo będzie, nie czas zebrać bydło, napójcie trzodę i idźcie paść.
6.CYLKOWI rzekł: "Wszak jeszcze dnia dosyć, nie czas zapędzać stada; napójcież trzodę, a idźcie popaść."
7.KRUSZYŃSKII rzekł: "Oto jeszcze jest w pełni dzień, nie czas na spędzanie stad; napójcie owce i idźcie paść".
8.MIESESOn zaś powiedział: „Oto dzień jeszcze długi, nie pora spędzać bydło; – napójcież owce i pójdźcie popasać”.
9.SPITZER.1937I rzekł: – Oto jeszcze dzień wielki, nie pora zapędzać trzodę, napójcie trzodę i idźcie, popaście!
10.TYSIĄCL.WYD5Wtedy [Jakub] rzekł: Ponieważ jeszcze jest jasny dzień i nie czas zapędzać trzody, napójcie trzodę i idźcie ją paść.
11.BRYTYJKAWtedy rzekł: Jest jeszcze jasny dzień i nie czas spędzać stada. Napójcie więc owce i idźcie, i popaście je.
12.POZNAŃSKAI rzekł: - Oto jeszcze pełny dzień i nie czas spędzać trzodę, napójcie więc owce i pognajcie na pastwiska.
13.WARSZ.PRASKA[Jakub] zauważył: Jest przecież jeszcze pełnia dnia, nie pora jeszcze na spędzanie stad [z pastwiska]. Napójcie więc zwierzęta i niech się pasą dalej.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Powiedział też: Przecież dnia jeszcze jest wiele, nie czas zapędzać stada; napójcie trzodę oraz idźcie ją popaść.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITJest jeszcze jasny dzień - zauważył Jakub - nie czas spędzać stada. Napójcie owce i idźcie, popaście je jeszcze trochę.