« 1Moj 29:7  29:8 1Moj 29:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPTedy oni rzekli: „Nie możemy, dojąd się wszytki stada nie zbiorą, bo nie odwalimy kamienia z studnicej a stad nie napojimy”.
2.WUJEK.1923Którzy odpowiedzieli: Nie możemy, aż się wszystkie stada zgromadzą, i odwalimy kamień z wierzchu studnie, abyśmy napoili stada.
3.GDAŃSKA.1881A oni odpowiedzieli: Nie możemy, ażby się zebrały wszystkie stada, i odwalony był kamień z wierzchu studni, abyśmy napoili stada.
4.GDAŃSKA.2017Oni odpowiedzieli: Nie możemy, dopóki nie zbiorą się wszystkie stada i nie odsuną kamienia z wierzchu studni. Wtedy napoimy stada.
5.NEUFELD.1863I rzekli: niemożemy, aż się zbiorą wszystkie stada i stoczy się kamień z po nad otworu studni i napoimy trzodę.
6.CYLKOWI odpowiedzieli: "Nie możemy, póki zgromadzone nie będą wszystkie trzody, i nie stoczą kamienia z nad otworu studni, a wtedy napoim trzodę."
7.KRUSZYŃSKII odpowiedzieli: "Nie możemy, dopóki nie zbiorą się wszystkie stada, a odtoczymy kamień z otworu studni i napoimy owce".
8.MIESESA oni rzekli: „Nie zdołamy, dopóki nie zgromadzą się wszystkie stada, dopóki nie stoczą kamienia z wierzchu studni, wtedy dopiero będziem poić owce”.
9.SPITZER.1937A odrzekli: – Nie możemy, aż zgromadzone będą wszystkie trzody a stoczą kamień znad otworu studni, wtedy napoimy trzodę.
10.TYSIĄCL.WYD5Oni zaś powiedzieli: Nie możemy poić, dopóki nie spędzą wszystkich stad i nie odsuną kamienia znad otworu studni, wtedy będziemy poić owce.
11.BRYTYJKAA oni powiedzieli: Nie możemy, dopóki nie zbiorą się wszystkie stada. Potem odsunie się kamień znad otworu studni i wtedy napoimy stada.
12.POZNAŃSKALecz oni odpowiedzieli: - Nie możemy, dopóki nie zbiorą się wszystkie stada. Wtenczas odsuniemy kamień z otworu studni i napoimy owce.
13.WARSZ.PRASKALecz oni odrzekli: Nie możemy rozpocząć pojenia, dopóki wszystkie trzody nie znajdą się przy studni. Wtedy dopiero można będzie odsunąć kamień nakrywający studnię i rozpocząć pojenie.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale odpowiedzieli: Nie możemy, dopóki nie będą zgromadzone wszystkie trzody i nie stoczą kamienia znad otworu studni; wtedy napoimy trzodę.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITNie możemy - wyjaśnili - dopóki nie zbiorą się wszystkie stada. Dopiero wtedy odsuwamy kamień znad otworu studni i poimy zwierzęta.