« 1Moj 49:9  49:10 1Moj 49:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPNie będzie odniesiona laska od Judy a wojewoda z biodr jego, dojąd nie przydzie, jenże ma przyć a posłan być, tenci będzie czekanie ludzskie.
2.WUJEK.1923Nie będzie odjęty sceptr od Judy, ani wódz z biódr jego, aż przyjdzie, który ma być posłan, a on będzie oczekawaniem narodów.
3.GDAŃSKA.1881Nie będzie odjęte sceptrum od Judy, ani Zakonodawca od nóg jego, aż przyjdzie Szylo, i jemu będzie oddane posłuszeństwo narodów.
4.GDAŃSKA.2017Nie będzie odjęte berło od Judy ani prawodawca spomiędzy jego nóg, aż przyjdzie Szylo i jemu będą posłuszne narody.
5.NEUFELD.1863Nie ustąpi berło od Jehudah, ni władza z pod nóg jego. Nawet po wejściu do Szyloh, jemu posłuszeństwo pokoleń.
6.CYLKOWNie ustąpi berło od Jehudy, ani buława z pomiędzy stóp jego, póki nie przyjdzie do Szylo, a jemu posłuszeńwo plemion!
7.KRUSZYŃSKIBerło nie będzie odjęte od Judy, ani laska z pośród nóg jego, dopóki nie nadejdzie Sziloh; jemu będą poddane narody.
8.MIESESNie ustąpi berło od Judy, ani prawodawca od stóp jego, dopóki nie przybędzie do Szylo [Silo], a u niego zebranie narodów.
9.TYSIĄCL.WYD5Nie zostanie odjęte berło od Judy ani laska pasterska [zabrana] spośród jego kolan, aż przyjdzie ten, do którego ono należy, i zdobędzie posłuch u narodów!
10.BRYTYJKANie oddali się berło od Judy Ani buława od nóg jego, Aż przyjdzie władca jego, I jemu będą posłuszne narody.
11.POZNAŃSKANie będzie berło zabrane Judzie, Laska władzy spomiędzy jego kolan, Aż nadejdzie ten, komu ona przystoi, Komu posłuch okażą narody.
12.WARSZ.PRASKABerła nikt Judy nie pozbawi, nikt nie zabierze laski pasterskiej spomiędzy jego kolan, dopóki nie przyjdzie ten, do którego ona należy i któremu będą poddane w posłuszeństwie narody.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nie będzie zabrane berło od Jehudy, ani panujący spośród jego bioder, aż przyjdzie to, co mu przynależy i jemu będą poddane narody
14.EIB.BIBLIA.2016.LITNie odstąpi berło od Judy ani buława od jego potomków, aż nadejdzie jeden z jego rodu, ten, którego będą słuchać narody.