« 1Moj 49:10  49:11 1Moj 49:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPWięzać będzie ku winnicy oślątko oślice swej a ku korzeniu winnemu, o synu moj, oślicę swą. Umyje w winie [a] odzienie swe a we krwi gronowej płaszcz swoj.
2.WUJEK.1923Przywiązując do winnice źrebię swoje, a do winnéj macice, o synu mój, oślicę swoję: omyje w winie szatę swoję, a we krwi jagód winnych płaszcz swój.
3.GDAŃSKA.1881Uwiąże u winnej macicy oślę swe, a u wybornej macicy winnej oślątko oślicy swej; omyje w winie szatę swoję, a we krwi jagód winnych odzienie swoje
4.GDAŃSKA.2017Przywiąże do winorośli swoje oślę, a do wybornej winorośli – oślątko swojej oślicy. Wypierze w winie swoją szatę, a we krwi winogron – swoje odzienie.
5.NEUFELD.1863Źrzebię zaprzęga do jednéj winnicy, a oślę do jednéj latorośli winnéj. Odzież swoją myje winem, a szatę winogron sokiem.
6.CYLKOWUwiąże u winogradu osła swojego, a u łozy wyborowej źrebię oślicy swojej, wypierze w winie odzież swoję, a w soku winogron szatę swą.
7.KRUSZYŃSKIPrzywiązuje osiołka do winnej latorośli, a źrebię oślicy do gałązki; pierze w winie odzież swoją - płaszcz swój we krwi gron winnych.
8.MIESESDo [jednej] winnej macicy zaprzęga osła swego, do gałązki – źrebię swej oślicy; będzie szaty swoje prał we winie, w czerwieni winogron odzież swoją.
9.TYSIĄCL.WYD5Przywiąże on swego osiołka w winnicy i źrebię ośle u winnych latorośli. W winie prać będzie swą odzież, i w krwi winogron - swą szatę.
10.BRYTYJKAUwiąże oślę u krzewu winnego, A młode swojej oślicy u szlachetnej latorośli winnej; Wypierze w winie szatę swą, A w krwi winogron płaszcz swój.
11.POZNAŃSKAOsła przywiąże do krzewu winnego, Do wybornej latorośli źrebię oślicy. W winie wypierze swe odzienie, Swą suknię w krwi winogron.
12.WARSZ.PRASKAPrzywiąże on mocno w winnicy swoje juczne zwierzę, swojego osła u winnych latorośli. Swoje szaty będzie prał w winie, swój płaszcz – we krwi winnych jagód.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Przywiąże do winnicy swego osła, przy wyborowej winnicy syna swojej oślicy; w winie wypierze swoją odzież, we krwi winogron swoją szatę.
14.EIB.BIBLIA.2016.LITPrzy winorośli uwiąże osiołka, przy najlepszym jej krzewie źrebię oślicy, wymoczy swoją szatę w winie, a w krwi winogron tunikę.