« 1Moj 49:13  49:14 1Moj 49:15 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPIzachar ❬...❭ obracając albo wspolegając na granicach
2.WUJEK.1923Issachar osieł mocny, leżący między granicami.
3.GDAŃSKA.1881Isaszar jako osieł kościsty, leżący między dwoma brzemiony.
4.GDAŃSKA.2017Issachar jak osioł kościsty leżący między dwoma brzemionami.
5.NEUFELD.1863Jisachar jest osłem kościstym, lega między zagrody.
6.CYLKOWIsachar osieł kościsty, wylega się między zagrodami!
7.KRUSZYŃSKIIssachar jest osłem mocnym, który leży pomiędzy podwójnem ogrodzeniem.
8.MIESESIsachar – osioł to kościsty, przysiada między korytami.
9.TYSIĄCL.WYD5Issachar - osioł kościsty, będzie się wylegiwał, ufny w swe bezpieczeństwo.
10.BRYTYJKAIssachar – to osioł kościsty, Wyleguje się między zagrodami.
11.POZNAŃSKAIssachar - osioł kościsty, Wylegujący się między zagrodami:
12.WARSZ.PRASKAIssachar, jak osioł o silnych kościach, wyleguje się zadufany w moc swoją.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Issachar osioł kościsty, wylega się między zagrodami.
14.EIB.BIBLIA.2016.LITIssachar to osioł kościsty, który kładzie się obciążony jukami.