« 1Moj 49:14  49:15 1Moj 49:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPwidział jest pokoj, iż jest dobry, a ziemię, iż jest była przedobra, i podjął ramieniem swym ku niesieniu i uczynion jest sługa dani.
2.WUJEK.1923Upatrzył pokój, że jest dobry, i ziemię, że bardzo dobra: i podłożył ramię swoje ku noszeniu, i został podatkom służący.
3.GDAŃSKA.1881Upatrzył pokój, że jest dobry, i ziemię, że piękna, nachylił ramię swe ku noszeniu, dla tegoż będzie hołd dawał.
4.GDAŃSKA.2017Zobaczył, że spoczynek jest dobry i ziemię, że jest urocza, nachylił swe ramię, by dźwigać, i stał się sługą składającym daninę.
5.NEUFELD.1863A widząc spoczynek że dobry, i glebę że przyjemna, nachylił barki do dźwigania, i uległ haraczowi poddaństwa.
6.CYLKOWUpatrzył miejsce spoczynku, że dobre, i ziemię, że rozkoszna, i nachylił barki swe do dźwigania i poddał się daninie robotnika!
7.KRUSZYŃSKIWidzi, że odpoczynek jest dobry i że ziemia przyjemna; i nachyla plecy swoje pod ciężarem, stał się sługą podatku.
8.MIESESUpatrzył spoczynek, iż dobry, i krainę, iż przyjemna, więc pochylił barki swoje, ażeby znosić i zaczął odrabiać daninę.
9.TYSIĄCL.WYD5Widzi on, że dobry jest spoczynek, a kraj uroczy; ale będzie musiał ugiąć swój grzbiet pod brzemieniem i stanie się niewolnikiem zmuszonym do pracy.
10.BRYTYJKAA gdy zobaczył, że spoczynek jest dobry, A ziemia jest urocza, Nachylił grzbiet do noszenia ciężarów I stał się sługą pańszczyźnianym.
11.POZNAŃSKAGdy spostrzegł, że ma dobre leże, Że [jego] ziemia - przyjemna, Pochylił plecy do dźwigania brzemion, Stał się najemnym sługą.
12.WARSZ.PRASKAJuż się przekonał, jak błogi jest spokój, jak życzliwy mu kraj cały. Ale i on ugnie się pod brzemieniem i będzie jak niewolnik zmuszany do pracy.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Upatrzył miejsce spoczynku, że jest dobre, oraz ziemię, że jest rozkoszna; nachylił swoje barki do dźwigania oraz poddał się daninie robotnika.
14.EIB.BIBLIA.2016.LITLecz gdy zobaczy dobre legowisko i uzna, że ziemia jest urocza, nachyli ramię do dźwigania i będzie sługą pańszczyźnianym.