« 1Moj 49:15  49:16 1Moj 49:17 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPDan sędzić będzie lud swoj jako i jine pokolenie w Israheli.
2.WUJEK.1923Dan sądzić będzie lud swój, jako i inne pokolenie w Izraelu.
3.GDAŃSKA.1881Dan sądzić będzie lud swój, jako jedno z pokoleń Izraelskich.
4.GDAŃSKA.2017Dan będzie sądzić swój lud jako jedno z pokoleń Izraela.
5.NEUFELD.1863Dan stanie w obronie ludu swego, jako pierwszy z pomiędzy władzców Jisraela.
6.CYLKOWDan bronić będzie ludu swego, jako każde z pokoleń Israela.
7.KRUSZYŃSKIDan sądzi swój lud, jako jedno z pokoleń Izraela.
8.MIESESDan będzie sądzić lud swój, jak jeden ze szczepów Izraela.
9.TYSIĄCL.WYD5Dan będzie sądził lud swój jako jeden ze szczepów izraelskich;
10.BRYTYJKADan – sądzi swój lud, Jak każde plemię izraelskie.
11.POZNAŃSKADan będzie sądził swój lud Jako jeden ze szczepów Izraela.
12.WARSZ.PRASKADan będzie sędzią dla swojego narodu jako jeden ze szczepów izraelskich.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Dan będzie bronił swego ludu, jak każde z pokoleń Israela.
14.EIB.BIBLIA.2016.LITDan - będzie sądził swój lud, wszystkie plemiona Izraela.