« 1Moj 49:23  49:24 1Moj 49:25 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPSiedziało w silnem łęczysko jego a rozpadli są sie przekowy łoktow u ręku jego przez ręce mocnego Jakoba, odtąd past❬y❭rz wyszedł jest, kamień israhelski.
2.WUJEK.1923Usiadł w mocnem łuk jego, i rozwiązane są związki ramion i rąk jego, przez ręce mocnego Jakóbowego: ztamtąd wyszedł pasterz, kamień Izraelski.
3.GDAŃSKA.1881Jednak został potężny łuk jego, a zmocniły się ramiona rąk jego, w rękach mocnego Boga Jakóbowego, stąd się stał pasterzem i opoką Izraelową.
4.GDAŃSKA.2017Jednak jego łuk został potężny i wzmocniły się ramiona jego rąk dzięki rękom mocnego Boga Jakuba, stamtąd pasterz i opoka Izraela.
5.NEUFELD.1863Jednak łuk jego pozostał w mocy, ramiona i ręce w giętkości, z rąk mocnego Boga Jakoba, ztamtąd, o pasterzu, opoko Jisraela!
6.CYLKOWWszakże pozostaje w mocy łuk jego i giętkiemi są ramiona i ręce jego, z rąk Mocarza w Jakóbie, ztamtąd - od Pasterza, Opoki Israela!
7.KRUSZYŃSKILecz łuk jego spoczywa w sile, ramiona jego i ręce jego silne, przez ręce Wszechmocnego w Jakóbie przez tego, który jest Pasterzem i Skałą w Izraelu.
8.MIESESAle mocno siedzi jego łuk, ramiona jego rąk ruszają się potężnie z woli Boga Jakóba; – stąd jest pasterzem szczepu Izraela,
9.TYSIĄCL.WYD5łuk jego pozostanie niezłamany, i ręce jego - sprawne; dzięki potężnemu Bogu Jakuba, w imię Pasterza i Opoki Izraela,
10.BRYTYJKAJednak łuk jego stale napięty; A ramiona jego i ręce giętkie Dzięki pomocy Mocarza Jakuba, Stamtąd, gdzie jest pasterz, Opoka Izraela.
11.POZNAŃSKAWszakże łuk jego silnym pozostanie, A mocne będą ramiona jego - W rękach Potężnego [Boga] Jakuba, Przez imię Pasterza, Skały Izraela,
12.WARSZ.PRASKAJego łuk jest mocno napięty, ramiona wyciągnięte i dłonie. Siła jego pochodzi z mocy Jakuba, od Jakuba wywodzi się pasterz, skała Izraela,
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Jednak w mocy pozostaje jego łuk, i w Jakóbie, z rąk Mocarza, stamtąd, od Pasterza, Opoki Israela, giętkimi są jego ramiona i ręce.
14.EIB.BIBLIA.2016.LITale on łuk ma stale napięty i zwinne są jego ramiona - dzięki rękom Mocarza Jakuba, On mu Pasterzem, ten Kamień Izraela,