« 1Moj 49:26  49:27 1Moj 49:28 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPBenijamin, wilk chwatający, z zarań śnie łup, a wieczor zbutuje łup”.
2.WUJEK.1923Benjamin wilk drapieżny, rano będzie jadł łup, a wieczór będzie dzielił korzyści.
3.GDAŃSKA.1881Benjamin jako wilk porywający, rano jeść będzie łup, a wieczór będzie dzielił korzyść.
4.GDAŃSKA.2017Beniamin jak drapieżny wilk, rano będzie jeść zdobycz, a wieczorem będzie dzielił łupy.
5.NEUFELD.1863Binjamin wilk drapieżny; z rana pożera łup, wieczorem rozdziela zdobycz.
6.CYLKOWBinjamin wilk drapieżny: z rana pożera łup, wieczorem rozdziela zdobycz!"
7.KRUSZYŃSKIBenjamin jest wilkiem, który rozrywa, rankiem zdobycz pożera, a wieczorem łup rozdziela".
8.MIESESBenjamin – drapieżnym wilkiem, rankiem pożera łup, a wieczorem rozdziela zdobycz”.
9.TYSIĄCL.WYD5Beniamin - wilk drapieżny, co rano rozrywa zdobycz, a wieczorem rozdziela łupy.
10.BRYTYJKABeniamin – wilk drapieżny, Rano pożera zdobycz, Wieczorem dzieli łup.
11.POZNAŃSKABeniamin to wilk drapieżny: Rankiem zdobycz pożera, Wieczorem rozdziela łupy.
12.WARSZ.PRASKABeniamin jest jak wilk drapieżny; rozszarpuje swą zdobycz co ranka, a wieczorem rozdziela to, co upolował.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Binjamin drapieżny wilk; z rana pożera łup, a wieczorem rozdziela zdobycz.
14.EIB.BIBLIA.2016.LITBeniamin - wilk drapieżny, rano pożre zdobycz, wieczorem rozdzieli łup!