« 1Moj 49:27  49:28 1Moj 49:29 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPCi to wszytcy w pokoleniu Israhel dwanaście. Toć jest jim mowił ociec jich i pożegnał jest jim każdemu pożegnanim osobnym
2.WUJEK.1923Wszyscy ci we dwunaście pokoleniach Izraelowych: to im mówił ojciec ich, i błogosławił każdemu błogosławieństwy własnemi.
3.GDAŃSKA.1881Teć wszystkie są dwanaście pokolenia Izraelskie, i to, co im powiedział ojciec ich, i błogosławił im; każdemu według błogosławieństwa jego błogosławił im.
4.GDAŃSKA.2017Oto wszystkich dwanaście pokoleń Izraela i to, co im powiedział ich ojciec, gdy im błogosławił. Każdemu według jego błogosławieństwa błogosławił.
5.NEUFELD.1863Ci wszyscy są dwanaście pokoleń Jisraela, i to przemówił do nich ojciec ich i błogosławił im, każdego błogosławieństwem jego błogosławił ich.
6.CYLKOWOto wszystkie dwanaście pokoleń Israela, i oto co powiedział im ojciec ich i błogosławił im, każdego błogosławieństwem jego błogosławił ich.
7.KRUSZYŃSKISą to wszyscy tworzący dwanaście pokoleń Izraela, ci o których mówił ich ojciec i błogosławił im. Błogosławił każdemu z nich, odpowiednio do własnego błogosławieństwa.
8.MIESESWszystkich oto plemion tych [Synów] Izraela – dwanaścioro. – To jest oto, co rzekł ojciec do nich i błogosławił im, każdemu wedle błogosławieństwa błogosławił im.
9.TYSIĄCL.WYD5Wszyscy ci - to dwanaście szczepów izraelskich, a to do nich powiedział ich ojciec, wygłaszając do każdego z nich stosowne błogosławieństwo, gdy im błogosławił.
10.BRYTYJKAOto wszystkie dwanaście plemion Izraela i oto, co im powiedział ojciec. Błogosławił im, każdemu z osobna. Udzielił każdemu błogosławieństwa stosownego.
11.POZNAŃSKACi wszyscy to dwanaście szczepów izraelskich; a to jest to, co powiedział do nich ojciec, błogosławiąc ich. I pobłogosławił każdego z nich osobnym błogosławieństwem.
12.WARSZ.PRASKAWszyscy wyliczeni tu – to przywódcy dwunastu szczepów izraelskich. Tak mówił do nich ojciec ich, gdy im błogosławił. Przychodzili do niego, a on każdego obdarzał stosownym błogosławieństwem.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Oto wszystkie dwanaście pokoleń Israela, i oto co im powiedział ich ojciec, oraz im błogosławił; błogosławił ich, każdego jego błogosławieństwem.
14.EIB.BIBLIA.2016.LITOto dwanaście plemion Izraela i to, co oznajmił im ich ojciec. Pobłogosławił on swoich synów, każdego z nich w wyjątkowy sposób.