« 1Moj 49:29  49:30 1Moj 49:31 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPprzeciw Mambre w ziemi kananejskiej, jąż to jest kupił Abraham z polem od Efrona Etejskiego k imieniu grobow.
2.WUJEK.1923Naprzeciwko Mambre w ziemi Chananejskiéj, którą kupił Abraham z polem u Ephrona Hetejczyka w osiadłości grobu.
3.GDAŃSKA.1881W jaskini, która jest na polu Machpela, która jest na przeciwko Mamre w ziemi Chananejskiej, którą kupił Abraham z rolą od Efrona Hetejczyka, w osiadłość grobu.
4.GDAŃSKA.2017W jaskini, która jest na polu Makpela naprzeciwko Mamre w ziemi Kanaan. Kupił ją wraz z polem Abraham od Efrona Chetyty jako grób na własność.
5.NEUFELD.1863W jaskini która jest na polu Machpelah, która jest przed Mamreh, w kraju Kenaan, którą nabył Abraham wraz z polem od Efrona Chyteja, na grób dziedziczny.
6.CYLKOWW jaskini, co na polu Machpela, co naprzeciw Mamre w ziemi Kanaan, którą nabył Abraham wraz z polem od Efrona Chitejczyka na dziedziczny grób.
7.KRUSZYŃSKIw pieczarze, która jest na polu Makhpela, na przeciwko Mamre w ziemi Kanaan; pole to nabył Abraham od Efrona Hittyty, aby mieć własne groby.
8.MIESESw jaskini owej, – która znajduje się w Polu Machpeli, które znajduje się naprzeciw Mamre, w Kraju Kanaanejskim, – a którą Abraham kupił wraz z polem od Chittejczyka Efrona na dziedziczny grób,
9.TYSIĄCL.WYD5w pieczarze, która jest na polu Makpela w pobliżu Mamre w kraju Kanaan, a którą kupił Abraham wraz z tym polem od Efrona Chittyty tytułem własności grobu.
10.BRYTYJKAW jaskini na polu Machpela, na wschód od Mamre w ziemi kanaanejskiej, którą wraz z polem nabył Abraham na grób dziedziczny od Efrona Chetyty.
11.POZNAŃSKAw pieczarze tej na polu Makpela, blisko Mamre, w ziemi Kanaan. Pieczarę tę kupił Abaraham razem z polem od Chittyty Efrona na dziedziczną posiadłość przeznaczoną na cmentarz.
12.WARSZ.PRASKAw pieczarze na polu Makpela, niedaleko Mamre w Kanaanie. Pieczarę tę, razem z całym polem, kupił Abraham od Efrona Chetyty jako grób na własność i przeznaczył na chowanie swoich zmarłych.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.W jaskini, która jest na polu Machpela, naprzeciw Mamre, w ziemi Kanaan; którą Abraham nabył wraz z polem od Efrona Chittejczyka na dziedziczny grób.
14.EIB.BIBLIA.2016.LITw jaskini na polu Makpela, które leży naprzeciw Mamre w Kanaanie, w tej, którą wraz z polem nabył Abraham na własny grób od Efrona Chetyty.