« 1Moj 49:32  49:33 1Moj 50:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJP(40:32) A dokonaw przykazania, jimże to syny uczył, skłoniw nogi swe na łożu i skończał jest, i przyłożon jest k ludu swemu.
2.WUJEK.1923(49:32) A dokonawszy rozkazania, któremi syny nauczał, złożył nogi swe na łóżko, i umarł: i przyłożon jest do ludu swego.
3.GDAŃSKA.1881Tedy przestawszy Jakób mówić do synów swoich, złożył nogi swe na łoże i umarł, i przyłączon jest do ludu swego.
4.GDAŃSKA.2017A gdy Jakub przestał mówić do swoich synów, złożył swoje nogi na łoże i umarł, i został przyłączony do swego ludu.
5.NEUFELD.1863I przestał Jakob przekazać synom swoim i ściągnął nogi swoje do łóżka i zgasł i zebrany został do rodzin swoich.
6.CYLKOWI przestał Jakób polecać synom swoim i złożył nogi swe na łoże, i skonał; i przyłączon został do ludu swego.
7.KRUSZYŃSKIGdy Jakób skończył wydawać te rozkazy synom swoim, ściągnąwszy swe nogi na łóżku, skonał i został przyłączony do ludu swego.
8.MIESESGdy Jakób zakończył oznajmianie woli swojej synom swoim, wciągnął nogi swoje do łóżka, umarł i przyłączył się do ludu swego.
9.TYSIĄCL.WYD5Gdy Jakub wydał te polecenia swoim synom, złożył razem swe nogi na łożu, wyzionął ducha i połączył się ze swoimi przodkami.
10.BRYTYJKAA gdy Jakub dał ostatnie polecenia synom swoim, wciągnął nogi swoje na łoże i skonał; i został przyłączony do przodków swoich.
11.POZNAŃSKAKiedy Jakub wypowiedział do końca to polecenie do synów, opadł na posłanie i umarł. I przyłączony został do swoich przodków.
12.WARSZ.PRASKAWydawszy takie polecenie swoim synom, Jakub podciągnął swoje nogi na łoże i wkrótce skonał, odchodząc w ten sposób do swoich przodków.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I Jakób przestał polecać swoim synom, złożył swoje nogi na łoże i skonał; oraz został przyłączony do swego ludu.
14.EIB.BIBLIA.2016.LITGdy Jakub skończył wydawać polecenia swoim synom, ułożył swoje nogi na łóżku, wydał ostatnie tchnienie i skonał - dołączył do swoich przodków.