« 1Moj 49:4  49:5 1Moj 49:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPSymeon a Lewi bracia, sądowi niesprawiedliwości bojowni,
2.WUJEK.1923Symeon i Lewi bracia, naczynia nieprawości walczące.
3.GDAŃSKA.1881Symeon i Lewi, bracia, naczynia nieprawości miecze ich.
4.GDAŃSKA.2017Symeon i Lewi, bracia, ich miecze to narzędzia przemocy.
5.NEUFELD.1863Szymeon i Lewi, bracia prawdziwi, narzędziem rozboju oręż ich.
6.CYLKOWSzymeon i Lewi to bracia: narzędziami rozboju miecze ich!
7.KRUSZYŃSKISymeon i Lewi są braćmi; pokrewieństwa ich są narzędziami gwałtu.
8.MIESESSzymon i Lewi – to bracia! Narzędzia rozboju są ich pokrewieństwem.
9.TYSIĄCL.WYD5Symeon i Lewi, bracia, narzędziami gwałtu były ich miecze.
10.BRYTYJKASymeon i Lewi – to bracia; miecze ich są narzędziami gwałtu.
11.POZNAŃSKASymeon i Lewi, to [prawdziwi] bracia. Ich miecze narzędziem gwałtu.
12.WARSZ.PRASKASymeon i Lewi, bracia! Ich miecze są narzędziami gwałtu.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Szymeon i Lewi to bracia; ich miecze są narzędziami rozboju.
14.EIB.BIBLIA.2016.LITSymeon i Lewi to bracia, narzędziami przemocy są ich noże!