« 1Moj 49:5  49:6 1Moj 49:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPw radę jich nie w [i]nidzie dusza ma a w sebraniu jich nie będzie sława ma, a w swem gniewie zabiliście męża, a w swej woli podkopali mur.
2.WUJEK.1923W radę ich niechaj nie wchodzi dusza moja, a w zborze ich niechaj nie będzie sława moja; bo w zapalczywości swéj zabili męża, a w swéj woli podkopali mur.
3.GDAŃSKA.1881W radę ich niechaj nie wchodzi dusza moja, a z zgromadzeniem ich niech się nie jednoczy sława moja; bo w zapalczywości swej zabili męża, a w swej woli wywrócili mur.
4.GDAŃSKA.2017Niech moja dusza nie wchodzi w ich radę, niech moja sława nie jednoczy się z ich zgromadzeniem, bo w swej zapalczywości zabili człowieka, a w samowoli wywrócili mur.
5.NEUFELD.1863W obrady ich nie wnijdzie dusza moja, z zbory ich nie zjednoczy się sława moja; bo w zapale, to mężobójcy, a w swywoli kaleczą byki.
6.CYLKOWW radę ich nie wnijdź duszo moja! Ze zborem ich nie łącz się sławo moja! Bo w gniewie swoim zabili męża, a w swywoli swej kaleczyli wołu.
7.KRUSZYŃSKIDo rady ich nie wejdzie moja dusza, moja cześć nie przyłączy się do ich zgromadzenia, bo w gniewie swoim pomordowali ludzi, i w uniesieniu swojem podcięli ścięgna wołu.
8.MIESESDo rady ich niech nie wchodzi dusza moja, a ze zborem ich niech się nie jednoczy moja cześć, albowiem w gniewie swym zabili męża, a w swawoli swej kaleczyli wołu.
9.TYSIĄCL.WYD5Do ich zmowy się nie przyłączę, z ich knowaniem nie złączę mej sławy; gdyż w gniewie swym mordowali ludzi i w swej swawoli kaleczyli bydło.
10.BRYTYJKANie bierz udziału, duszo moja w radzie ich, Nie przyłączaj się do ich wspólnoty, serce moje, Bo w gniewie zabili mężów, A w swawoli okaleczyli woły.
11.POZNAŃSKANie wejdę do ich tajemnej rady, Do ich zebrania nie przylgnie me serce, bo w uniesieniu zgładzili ludzi, W swej samowoli kaleczyli bydło.
12.WARSZ.PRASKANie mogę przynależeć do ich grona, nie przylgnę sercem do ich knowań. Bo w swoim gniewie mordowali ludzi, a dla zwykłej swawoli ranili nierozumnie zwierzęta.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nie wchodź w ich radę moja duszo. Nie łącz się moja sławo z ich zborem. Bo w swoim gniewie zabili męża, a w swej swawoli kaleczyli byka.
14.EIB.BIBLIA.2016.LITLepiej trzymać się z dala od ich rady, przed ich gromadą chronić własną godność! Bo w swym gniewie powycinali ludzi i w samowoli okaleczyli bydło.