« 1Moj 49:7  49:8 1Moj 49:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPJuda, ciebie będą chwalić bracia twoja, ręce twoji na gardle twych nieprzyjacioł, kłaniać ci sie będą synowie otca twego.
2.WUJEK.1923Judo, ciebie chwalić będą bracia twoi: ręka twoja na szyjach nieprzyjaciół twoich, kłaniać ci się będą synowie ojca twego.
3.GDAŃSKA.1881Juda, tyś jest, ciebie chwalić będą bracia twoi; ręka twoja będzie na szyi nieprzyjaciół twoich; kłaniać się tobie będą synowie ojca twego.
4.GDAŃSKA.2017Judo, to ciebie będą chwalić twoi bracia, twoja ręka będzie na karku twoich nieprzyjaciół, synowie twego ojca będą ci się kłaniać.
5.NEUFELD.1863Ciebie, Jehudah, wsławią bracia twoi; twa ręka na karkach wrogów, a hołd ci złożą ojca twego syny.
6.CYLKOWJehudo! ciebie wysławiać będą bracia twoi; ręka twoja na karku wrogów twoich; korzyć się tobie będą synowie ojca twojego.
7.KRUSZYŃSKITy, Judo, ciebie bracia twoi chwalić będą; ręka twoja spadnie na kark wrogów twoich; synowie ojca twego kłaniać ci się będą.
8.MIESESJudo! Hołdować będą tobie bracia twoi, ręka twa na karku wrogów twoich; – będą bili pokłon tobie synowie ojca twego.
9.TYSIĄCL.WYD5Judo, ciebie sławić będą bracia twoi, twoja bowiem ręka na karku twych wrogów! Synowie twego ojca będą ci oddawać pokłon!
10.BRYTYJKAJuda – ciebie będą sławić bracia twoi, Ręka twoja będzie na karku wrogów twoich, Tobie kłaniać się będą synowie ojca twego.
11.POZNAŃSKAJudo! Ciebie to sławić będą bracia, A ręka twoja na karkach twych wrogów! Synowie ojca twego głęboki złożą ci pokłon!
12.WARSZ.PRASKAJudo, będą cię wysławiać twoi bracia, gdyż twoją ręką trzymasz za kark twoich wrogów, a synowie twojego ojca na twarz przed tobą padają.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Jehudo, ciebie będą wysławiać twoi bracia; twoja ręka na karku twoich wrogów; przed tobą będą się korzyć synowie twojego ojca.
14.EIB.BIBLIA.2016.LITJuda - sławić będą cię twoi bracia! Twoja ręka spocznie na karku twych wrogów! Przed tobą złożą pokłon synowie twego ojca!