« 1Moj 49:8  49:9 1Moj 49:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPSzczeniec lwowy Juda. Ku plemienia zstąpiłeś, synu moj, odpoczywaję wspoleżałeś jako lew a jako lwica, kto wzbudzi je?
2.WUJEK.1923Szczenię lwie Juda: do łupu, synu mój, wstąpiłeś: odpoczywając ległeś jako lew, i jako lwica: któż go wzbudzi?
3.GDAŃSKA.1881Szczenię lwie Juda, od łupu, synu mój, wróciłeś się; skłonił się i położył się jako lew, i jako lwica, a któż go obudzi?
4.GDAŃSKA.2017Judo, szczenię lwie, wróciłeś od łupu, mój synu. Skłonił się i położył się jak lew i jak lwica. Któż go obudzi?
5.NEUFELD.1863Młode lwiątko, Jehudah. Z łupu synu mój, powstałeś! Przyklęknął, przyległ; jako lew, jako lwica. Któż śmie wzbudzić go?
6.CYLKOWMłody lwie Jehudo! Na zdobyczy, synu mój, wzrosłeś! Przykląkł, przyległ jako lew, jako lwica: któż pobudzi go?
7.KRUSZYŃSKIJuda jest lwem młodym. Od zdobyczy, synu mój, odszedłeś! Ugjął się na kolana, jako lew się przyłożył, jako lwica - któż go podniesie?
8.MIESESLwięciem młodem jesteś, Judo! – gdy wracasz synu mój od łupu; klęknie, siądzie, jak lew, jak lwica; – któż go z miejsca ruszy?!
9.TYSIĄCL.WYD5Judo, młody lwie, na zdobyczy róść będziesz, mój synu: jak lew się czai, gotuje do skoku, do lwicy podobny - któż się ośmieli go drażnić?
10.BRYTYJKASzczenię lwie, Juda; synu mój, Z łupu, synu mój, się podniosłeś; Czai się jak lew i jak lwica, któż go spłoszy?
11.POZNAŃSKAMłodym lwem Juda, Po wzięciu łupu w góryś poszedł, synu. Legł, skrada się jak lew, Jak lwica; któż by go drażnił?
12.WARSZ.PRASKAJudo, lwie młody! Dzięki zdobytym łupom stałeś się potężny, mój synu. Czai się, jest gotowy zawsze do skoku jak lew, jak [rozdrażniona] lwica. Któż się odważy jeszcze go drażnić?
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Młody lwie Jehudo; wzrosłeś mój synu na zdobyczy. Przyklęknął, przyległ jak lew, jak lwica; kto go pobudzi?
14.EIB.BIBLIA.2016.LITJudo, młody lwie, ledwie od łupu odszedłeś, mój synu, a już przyczaiłeś się, wyciągnięty jak lew lub jak lwica - kto śmie ich podrażnić?