« 3Moj 12:1  12:2 3Moj 12:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Mów synom Izraelowym, i rzeczesz do nich: Niewiasta jeźli przyjąwszy nasienie, porodzi mężczyznę, nieczystą będzie przez siedm dni, według dni odłączenia miesięcznéj.
2.GDAŃSKA.1881Powiedz synom Izraelskim, i rzecz: Niewiasta, która by poczęła i urodziła mężczyznę, nieczysta będzie przez siedem dni: według dni, których odłączona bywa dla choroby swej, nieczysta będzie.
3.GDAŃSKA.2017Powiedz synom Izraela: Jeśli kobieta pocznie i urodzi chłopca, będzie nieczysta przez siedem dni; jak w dniach jej odłączenia z powodu swej miesięcznej słabości, będzie nieczysta.
4.CYLKOW"Powiesz synom Israela tak: niewiasta, któraby płód wydała i urodziła chłopca, nieczystą będzie przez siedm dni; jako w dni wydzielania słabości swej nieczystą będzie.
5.KRUSZYŃSKI"Powiedz synom Izraelowym, rzekąc: Niewiasta, gdy wyda na świat i porodzi syna, będzie nieczysta przez siedm dni; będzie nieczystą w ciągu czasu, jak po jej miesięcznej przypadłości.
6.MIESES„Rzeknij do Synów Izraela, mówiąc: „Kobieta, gdy pocznie i urodzi chłopca, nieczystą będzie przez dni siedem, – wedle dni odłączenia skutkiem jej niemocy nieczystą ona będzie.
7.TYSIĄCL.WYD5Powiedz Izraelitom: Jeżeli kobieta zaszła w ciążę i urodziła chłopca, pozostanie przez siedem dni nieczysta, tak samo jak podczas stanu nieczystości spowodowanego przez miesięczne krwawienie.
8.BRYTYJKAPowiedz synom izraelskim tak: Jeżeli kobieta zajdzie w ciążę i urodzi chłopca, będzie nieczysta przez siedem dni; tak samo jak w dniach krwawienia miesięcznego będzie nieczystą.
9.POZNAŃSKA- powiedz tak synom Izraela: Kobieta, która poczęła i urodziła chłopca, będzie nieczysta przez siedem dni - podobnie jak bywa nieczysta w okresie swojej miesięcznej słabości.
10.WARSZ.PRASKAZwróć się do synów Izraela i powiedz im tak: Jeżeli kobieta pocznie i porodzi syna, będzie nieczysta przez siedem dni; będzie tak samo nieczysta jak w dniach miesięcznego krwawienia.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Tak powiesz synom Israela: Niewiasta, która wydała płód i urodziła chłopca będzie nieczystą przez siedem dni; będzie nieczystą tak, jak w dni wydzielania swojej słabości.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITPrzekaż synom Izraela: Jeśli kobieta pocznie i urodzi chłopca, będzie nieczysta przez siedem dni, podobnie jak w dniach comiesięcznej słabości.