« 3Moj 12:5  12:6 3Moj 12:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A gdy się wypełnią dni oczyszczenia jéj, za syna, albo za córkę, przyniesie baranka rocznego na całopalenie i gołąbię albo synogarlicę za grzech, do drzwi przybytku świadectwa, i odda kapłanowi:
2.GDAŃSKA.1881A gdy się wypełnią dni oczyszczenia jej po synu albo po córce, przyniesie baranka rocznego na ofiarę całopalenia, i gołąbiątko, albo synogarlicę na ofiarę za grzech do drzwi namiotu zgromadzenia do kapłana;
3.GDAŃSKA.2017A gdy wypełnią się dni jej oczyszczenia po synu lub po córce, przyniesie do kapłana przed wejście do Namiotu Zgromadzenia rocznego baranka na całopalenie i młodego gołębia lub synogarlicę na ofiarę za grzech;
4.CYLKOWA gdy się spełnią dni oczyszczenia jej po synu albo po córce, przyniesie jagnię roczne na całopalenie i gołąbka albo synogarlicę na "zagrzeszną" do wnijścia przybytku zboru do kapłana.
5.KRUSZYŃSKIGdy się wypełnią dni jej oczyszczenia po synu, albo córce, złoży kapłanowi u wejścia do namiotu zgromadzenia baranka rocznego na całopalenie i gołąbka, albo synogarlicę na ofiarę za grzech.
6.MIESESPo upływie dni jej oczyszczenia po synie, względnie po córce, niech przyniesie jagnię jednoroczne na ofiarę całopalną i gołąbka, albo synogarlicę na ofiarę zagrzeszną – do drzwi Namiotu Obecności, do kapłana,
7.TYSIĄCL.WYD5Kiedy zaś skończą się dni jej oczyszczenia po urodzeniu syna lub córki, przyniesie kapłanowi, przed wejście do Namiotu Spotkania, jednorocznego baranka na ofiarę całopalną i młodego gołębia lub synogarlicę na ofiarę przebłagalną.
8.BRYTYJKAA gdy się skończą dni jej oczyszczenia po urodzeniu syna czy córki, przyprowadzi przed wejście do Namiotu Zgromadzenia do kapłana roczne jagnię na ofiarę całopalną i młodego gołąbka lub synogarlicę na ofiarę za grzech.
9.POZNAŃSKAKiedy upłyną dni jej oczyszczenia po synu albo po córce, wtedy przyprowadzi do kapłana, przed wejście do Namiotu Zjednoczenia, jednorocznego baranka na całopalenie, a na ofiarę przebłagalną gołąbka lub synogarlicę.
10.WARSZ.PRASKAKiedy zaś skończy się czas jej oczyszczenia po urodzeniu syna lub córki, przyjdzie do wejścia Namiotu Spotkania i złoży na ręce kapłana jako ofiarę całopalenia baranka, mającego nie więcej niż jeden rok, oraz gołąbka albo jedną synogarlicę jako ofiarę przebłagania za grzechy.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A kiedy się spełnią dni jej oczyszczenia po synu, albo po córce przyniesie do wejścia do Przybytku, do kapłana, roczne jagnię na całopalenie oraz gołąbka, albo synogarlicę na ofiarę zagrzeszną.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITPo zakończeniu okresu jej oczyszczenia, czy to z powodu syna, czy z powodu córki, przyprowadzi przed wejście do namiotu spotkania, do kapłana, rocznego baranka na ofiarę całopalną i młodego gołębia albo synogarlicę na ofiarę za grzech.