« 3Moj 12:7  12:8 3Moj 13:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A jeźliby nie nalazła ręka jéj, aniby mogła ofiarować baranka: weźmie parę synogarlic, albo dwoje gołąbiat, jedno na całopalenie, a drugie za grzech, i będzie się modlił za nię kapłan, i tak będzie oczyszczona.
2.GDAŃSKA.1881A jeźli nie przemoże dać baranka, tedy weźmie parę synogarlic, albo parę gołąbiąt, jedno na ofiarę całopalenia a drugie na ofiarę za grzech; i oczyści ją kapłan, a tak oczyszczona będzie.
3.GDAŃSKA.2017A jeśli nie może przynieść baranka, to przyniesie dwie synogarlice lub dwa młode gołębie: jednego na całopalenie, a drugiego na ofiarę za grzech. I kapłan dokona za nią przebłagania i będzie czysta.
4.CYLKOWA gdyby nie stało jej na jagnię, niechaj weźmie parę synogarlic, albo parę gołąbków, jednego na całopalenie, a drugiego na "zagrzeszną," i rozgrzeszy ją kapłan i będzie czysta."
5.KRUSZYŃSKIJeżeli nie ma możności zdobycia baranka, weźnie dwie synogarlice, albo dwa gołąbki, jednego na całopalenie, a jednego na ofiarę za grzech; a kapłan dokona nad nią oczyszczenia i będzie czystą.
6.MIESESJeżeli zaś nie będzie sięgać możność jej na owcę, niechaj weźmie dwie synogarlice albo dwa gołąbki: jedno na ofiarę całopalną, a drugie na ofiarę zagrzeszną, – kapłan będzie ją rozgrzeszał, a ona stanie się czystą”.
7.TYSIĄCL.WYD5Jeżeli zaś jest ona zbyt uboga, aby przynieść baranka, to przyniesie dwie synogarlice albo dwa młode gołębie, jednego na ofiarę całopalną i jednego na ofiarę przebłagalną. W ten sposób kapłan dokona przebłagania za nią, i będzie oczyszczona.
8.BRYTYJKAA jeżeli nie stać jej na jagnię, to weźmie dwie synogarlice lub dwa młode gołąbki: jednego na ofiarę całopalną, a drugiego na ofiarę za grzech. Kapłan zaś dokona przebłagania za nią i będzie czysta.
9.POZNAŃSKAGdyby jednak nie było ją stać na baranka, niech weźmie dwie synogarlice albo dwa gołąbki, jednego na całopalenie, a drugiego na ofiarę przebłagalną. Kapłan dokona nad nią obrzędu przebłagania, i będzie oczyszczona.
10.WARSZ.PRASKAJeśli nie stać jej na baranka, niech weźmie dwie synogarlice albo dwa gołąbki i przeznaczy jednego [ptaka] na ofiarę całopalenia, a drugiego na ofiarę przebłagania za grzechy. Kapłan dokona za nią obrzędu przebłagania i będzie czysta.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A gdyby nie wystarczało jej na jagnię, niech weźmie parę synogarlic, albo parę gołąbków jednego na całopalenie, zaś drugiego na ofiarę zagrzeszną; a kapłan ją rozgrzeszy i będzie czysta.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITJeśli nie stać jej będzie na jagnię, to weźmie dwie synogarlice lub dwa młode gołębie: jednego na ofiarę całopalną, a drugiego na ofiarę za grzech. Kapłan dokona za nią przebłagania - i będzie czysta.